CONVER

Op de meeste industrieterreinen verwacht je geen groen. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld zou je zeggen. Er wordt gewerkt in grote bedrijven waarvan je vaak het bestaan niet weet. Bij Conver in Giessen rondom het kantoorpand en de grote loodsen gebeurt er iets wat toch écht met natuur te maken heeft en daarom opvalt tussen de vaak grauwe en grijze bedrijven.

Slootkant

Conver is een bedrijf wat maai en baggermachines maakt om water en land te beheren, ze bouwen zelfs amfibische machines die in het water én op het land hun werk kunnen doen. Rondom het bedrijf zijn borders ingeplant met grote pollen siergras Pennisetum. Als je stiekem in een border stapt en je verschuilt tussen de grassen, lijkt het heel even of je langs een slootkant loopt. Je ziet met je ogen dicht de machine zijn werk doen en begrijpt de clou, de siergrassen refereren aan de machines, geschikt voor waterbeheer.

Fijn op het industrieterrein

Tussen de siergrassen is Verbena bonariesis geplant. Planten met lange stengels en paarse bloemen die als vuurwerk boven de groene grassen uit knallen. Zo wordt een grauw en grijs industrieterrein, met een goede filosofie en natuurlijk groen, toch een plek waar het fijn is om buiten te zijn.